help me

 1. antboy6969
 2. Alienz trigger
 3. MSFT
 4. Nuluvius
 5. bert230
 6. bert230
 7. bert230
 8. [ChronoTrigger]
 9. Cong153
 10. sublime20
 11. sublime20
 12. Beefjoe
 13. Drakosfoul
 14. domo_sy2001
 15. lewys
 16. BetA
 17. scoter man1
 18. lennon