cpu

 1. jetbruceli
 2. Yecnot
 3. GMODERTOM
 4. ShadowMyth
 5. mbk1969
 6. dragunov1010
 7. Zaltor
 8. Red1Swadmen
 9. dragunov1010
 10. Justkarma
 11. viswagoku
 12. seryou93
 13. ozdennisb
 14. Yamanade
 15. Sperks
 16. Jeff
 17. chbak112
 18. JTTCOTE
 19. 1chi
 20. Abdicatorz