cpu

 1. Yecnot
 2. GMODERTOM
 3. ShadowMyth
 4. mbk1969
 5. dragunov1010
 6. Zaltor
 7. Red1Swadmen
 8. dragunov1010
 9. Justkarma
 10. viswagoku
 11. seryou93
 12. ozdennisb
 13. Yamanade
 14. Sperks
 15. Jeff
 16. chbak112
 17. JTTCOTE
 18. 1chi
 19. Abdicatorz
 20. blackmancer