cpu

 1. Blackfyre
 2. ChriZz12
 3. jetbruceli
 4. Yecnot
 5. GMODERTOM
 6. ShadowMyth
 7. mbk1969
 8. dragunov1010
 9. Zaltor
 10. Red1Swadmen
 11. dragunov1010
 12. Justkarma
 13. viswagoku
 14. seryou93
 15. ozdennisb
 16. Yamanade
 17. Sperks
 18. Jeff
 19. chbak112
 20. JTTCOTE